CENNIK TŁUMACZEŃ PISEMNYCH
 
POŚWIADCZONE (PRZYSIĘGŁE) z angielskiego na polski
cena za 1 stronę
tłumaczenia*
z polskiego na angielski
cena za 1 stronę
tłumaczenia*
Tryb zwykły 50 zł 50 zł
NIEPOŚWIADCZONE (ZWYKŁE) z angielskiego na polski
cena za 1 stronę
tłumaczenia*
z polskiego na angielski
cena za 1 stronę
tłumaczenia*
Tryb zwykły 45 zł 45 zł
w przypadku większych zleceń odbiór / dostarczenie dokumentów do klienta na terenie Warszawy  gratis
wysyłka dokumentów kurierem wg. cennika

 

 powyższe ceny to kwoty brutto

* Zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 1 strona tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) obejmuje 1125 znaków, a stronę rozpoczętą liczy się za całą.

 *1 strona tłumaczenia niepoświadczonego (zwykłego) obejmuje 1400 znaków.